top of page
Background-01.png
Bao Hiem Obamacare-01.png

Quý vị vẫn có thể ghi danh cho bảo hiểm sức khỏe nếu có những trường hợp sau đây: Mất bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm, Di chuyển chỗ ở, Kết hôn,

Sinh con hoặc Nhận con nuôi.

Chỉ có 60 ngày để ghi danh trong THỜI ĐIỂM

ĐẶC BIỆT thôi. Hãy liên lạc ngay để biết thêm

chi tiết.

Ngoài Obamacare, Kim Anh có thể hướng dẫn

quý vị khi cần đến Bảo Hiểm Short Term, Group Insurance cho nhân viên, Bảo Hiểm Du Lịch,

hoặc Bảo Hiểm Du Học Sinh.

Kim Anh đại diện nhiều công ty bảo hiểm như:

Aetna, Amerigroup, Blue Cross Blue Shield,

Cigna-Healthspring, Wellcare (Texanplus), Humana, và UnitedHealthcare.  

 

Kim Anh có thể giúp quý vị Tìm hiểu, So sánh, và Lựa chọn một chương trình phù hợp với quý vị.

MEDICARE 1-01.png
Medicare-01.png

BƯỚC SANG TUỔI 65?

CÓ NHIỀU CÂU HỎI?

NHẬP THÔNG TIN

CHUYÊN VỀ:
MEDICARE & OBAMACARE

117716833_162517402176170_17301253199291

Liên lạc KIM ANH NGUYỄN
(832) 219 - 1080

CÁC DỊCH VỤ VỀ BẢO HIỂM:
 NHÂN THỌ
 SỨC KHỎE
 HẬU SỰ
 HƯU TRÍ
   (401K & IRA Rollover)

Kim Anh sẽ giúp quý vị:
TÌM HIỂU, SO SÁNH, và LỰA CHỌN

một chương trình phù hợp cho quý vị!

Cảm ơn quý vị đã gửi yêu cầu đến văn phòng Kim Anh Nguyen. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong vòng 24 tiếng.

bottom of page