Search
  • Anh Nguyen

AMERICAN RESCUE PLAN

Updated: Jun 23, 2021American Rescue Plan là gì?


Đạo luật American Rescue Plan Act of 2021 viết tắt (ARP) thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Luật mới sẽ giảm phí bảo hiểm hàng tháng cho hầu hết những người hiện tại đang có chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare và mở rộng chương trình bảo hiểm sức khỏe để cho nhiều cá nhân và gia đình nào chưa có bảo hiểm sức khỏe sẽ đủ khả năng để mua với Trợ Cấp của chính phủ qua premium tax credit cho năm 2021 & 2022.

Theo luật mới này , nhiều người mua bảo hiểm y tế thông qua Thị trường Obamacare sẽ đủ điều kiện để nhận thêm Trợ Cấp của chính phủ để được giảm tiền bảo hiểm hàng tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021Nội dung của American Rescue Plan?


Bắt đầu ngày 1 thang 4, năm 2021 này

Cô chú anh chi nào đã mua BHSH (bảo hiểm sức khỏe) trên thị trường Obamacare có thể cập nhật hồ sơ để nhận được thêm tiền Trợ Cấp của chính phủ để giảm bớt tiền BH hàng tháng.

Những ai chưa mua, thì vẫn còn cơ hội

Và tin tốt là cho cá nhân hoặc gia đình nào có thu nhập hơn 400% FPL (mức nghèo khó Qui Định của liên bang) có thể xin được tiền Trợ Cấp.


Single Person ( cá nhân ) - 400% FPL là 51,040 - no subsidy (không trợ cấp)

Income ( thu nhập ) 4 members là 104,800

TÓM LẠI : trước khi American Rescue plan of 2021 được thành luật, những ai làm income cao sẽ không xin được tiền Trợ Cấp giảm tiền BHSK hàng tháng. Với Đạo luật mới, ai làm income thấp có thể nhận được tiền Trợ Cấp.

Thêm nữa,Trong mùa hè này, những người đang nhận tiền Trợ cấp thất nghiệp vẫn có thể xin.

Tiền TRỢ CẤP BẢO HIỂM sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5.


Điều gì ảnh hưởng đến tiền premium hằng tháng của quý vị?

Có 3 điều mà ảnh hưởng đến premium tax credits - tiền Trợ Cấp của chính phủ - mà quý vị được giảm tiền mình phải đóng cho BHSK hàng tháng : Cô chú và anh chị được nhiều hay ít tiền Trợ Cấp tùy theo các điều sau :

Tổng thu nhập ​​của gia đình trong năm

Tổng số người trong gia đình cùng khai thuế

Va Premium tax credit (tiền Trợ Cấp giúp đỡ của chính phủ để giảm bớt tiền bảo hiểm hàng tháng) - sẽ dựa trên chi phí thấp của Chương trinh bảo hiểm thứ hai của gói Bạc (Silver) trong khu vực minh đang ở. Tiền trợ cấp không liên quan đến chương trình BH mà quý vị đang mua.Tiết kiệm chi phí hằng tháng chỉ bằng một cuộc gọi.

Tiền bảo hiểm hàng tháng của Cô chú và anh chị sẽ giảm trung bình khoảng $50 cho mỗi người mỗi tháng, hoặc giảm đến $85 cho mỗi hồ sơ (policy) mỗi tháng. Cô Chú và anh chị có thể tìm một chương trình bảo hiểm sức khỏe với giá từ $10 trở xuống hàng tháng với luật mới.

Vậy, Quý vị có thể gọi đến vp Kim Anh tại số ( 832) 219-1080 hoặc trực tiếp đến vp tại địa chỉ 10782 Bellaire Blvd Suite C, trong khu Teletron, sau phở Ngon để vp Kim Anh giúp quý vị cập nhật hồ sơ để giảm tiền bảo hiểm hàng tháng.


16 views0 comments

Recent Posts

See All